Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening
 
Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening

Wat ik doe

In de Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening wordt er hulp geboden aan zowel kinderen, tieners en jeugd als aan volwassenen die problemen hebben, waar ze zelf niet uitkomen.
Deze hulp kan bestaan uit individuele therapie, relatietherapie of gezinstherapie. Ook een combinatie hiervan is mogelijk.
Afhankelijk van de leeftijd, de klachten en de persoonlijkheid van de cliënt kunnen er verschillende methoden worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn: speltherapie, symbooldrama en EMDR bij kinderen en inzichtgevende gesprekken, technieken uit de cognitieve gedragstherapie, relatiegesprekken, symbooldrama en EMDR.

Kinderen

Foto bij Kinderen

Soms zitten kinderen in de knel.

Soms zitten kinderen zo in de knel, dat ze hun draai niet meer kunnen vinden. U merkt bijvoorbeeld dat ze:

 • Snel prikkelbaar zijn
 • Snel ruzie maken
 • Teruggetrokken zijn of juist drukker dan normaal
 • Slecht slapen
 • Buikpijn hebben of een andere lichamelijke klacht
 • Bedplassen
 • Snel en veel huilen
 • Angstig dromen
 • Faalangstig zijn
 • Zich moeilijk kunnen concentreren

Speltherapie kan dan helpen.

Naar de bovenkant van de paginaNaar boven


Tieners en jeugd

Foto bij Tieners en jeugd

Bij kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven voor de therapie. Bij 12 tot 16 jarigen telt de mening van de tiener even zwaar als die van de ouders. Vanaf 16 jaar heeft de jeugdige geen toestemming meer van de ouders nodig om in therapie te gaan.

Een tiener, jeugdige is nog wel deel van het gezinssysteem. Samenwerking met de ouders /opvoeders heeft daarom altijd de voorkeur om het kind optimaal te hunnen helpen.
Er zijn grofweg drie probleemgebieden te onderscheiden:


1. Traumatische ervaringen, zoals:

 • Verlies van belangrijke personen
 • Verandering van thuissituatie of gezinssamenstelling
 • Mishandeling of daarvan getuige zijn
 • Fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing
 • Ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden
 • Nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog.

2. Emotionele problemen, zoals:

 • Problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet
 • Te weinig zelfvertrouwen
 • Een negatief zelfbeeld
 • Hechtingsproblemen

3. Sociale problemen, zoals:

 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (pesten, teruggetrokken gedrag)
 • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren)

Met therapie beginnen

Afhankelijk van de leeftijd kunnen de ouders of de tiener / jeugdige zelf telefonisch contact opnemen met de therapeut. Hierna volgt een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt de verdere werkwijze besproken. In overleg met de ouders en de tiener / jeugdige kan vindt contact plaats met andere hulpverleners of school.
Na de intakefase wordt een behandelplan opgesteld. Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt dit ook met de ouders besproken.

Omdat niet iedereen hetzelfde is en ook niet ieder probleem op dezelfde manier kan worden aangepakt, wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden, zoals therapeutische gesprekken, symbooldrama en verschillende andere creatieve vormen.

Voor meer informatie over therapievormen bij Hulp aan volwassenen.

Naar de bovenkant van de paginaNaar boven


Volwassenen

Foto bij Volwassenen

Soms is professionele hulp nodig

De meeste mensen kennen in hun leven situaties waarin hulp van anderen nodig is. Gesprekken met vrienden, familie, een pastoraalwerker of een maatschappelijk werker zijn in veel gevallen voldoende. Soms is meer professionele hulp nodig omdat problemen blijven bestaan. Depressie, angstklachten, relatieproblemen, traumatische ervaringen en verslaving zijn hier voorbeelden van. Iedereen kan (evt. in overleg met de huisarts of een maatschappelijkwerker) zelf kiezen waar hij/zij zich aanmeldt. Bijvoorbeeld bij de RIAGG of bij een particuliere praktijk.
U kunt bij ons terecht voor o.a.:


 • depressie
 • angsten
 • eenzaamheid
 • spanningsklachten
 • problemen in de omgang met anderen, bv. assertiviteitsproblemen
 • verlieservaringen
 • omgaan met traumatische of moeilijke gebeurtenissen, rouwverwerking
 • lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid, waar geen duidelijke medische verklaring voor is gevonden
 • identiteitsproblematiek (wie ben ik?) en zingevingsvragen
 • geloofsvragen als schuld, vergeving

Hoe verloopt de hulp?

U kunt zich telefonisch aanmelden. Na het kennismakinggesprek volgen één of meerdere intakegesprekken en wordt met u een behandelplan opgesteld. Daarna begint de behandeling. Omdat niet iedereen hetzelfde is en ook niet ieder probleem op dezelfde manier kan worden aangepakt, wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden, zoals therapeutische gesprekken, symbooldrama en verschillende andere creatieve vormen.
Het doel van de behandeling is altijd de klachten op te heffen of te verminderen. Dit vraagt inzet van zowel de therapeut als de cliënt.

De behandeling

Om u een indruk te geven volgt hieronder een korte omschrijving van de belangrijkste theoretische benaderingen waaruit word geput.

Soms wordt de therapie onderverdeeld in steunende en inzichtgevende therapie. De steunende therapie helpt de cliënt te voorkomen dat zijn toestand, bijvoorbeeld een burn-out stagneert of verergert. Inzichtgevende therapie is meer gericht op groei en het wegnemen van blokkades.
De twee therapievormen zijn overigens niet zo kunstmatig van elkaar te scheiden. Inzicht kan erg steunend zijn en bij voldoende steun kan iemand weer groeien. In de meeste therapieën zijn beide elementen belangrijk.

Tijdens de therapeutische gesprekken kunnen er verschillende accenten liggen.
Zo kan het accent liggen op het “hier en nu”. Het helpende hiervan ligt in het onder woorden brengen door de cliënt van datgene wat een probleemsituatie voor haar of hem betekent. Dit moet leiden tot ontwikkeling van gevoel, grip en kijk op de situaties en van daar tot het nemen van beslissingen die een meer aangename toekomst mogelijk maken.
Ook kunnen we kijken naar de samenhang tussen de problemen / klachten die men nu ervaart en de geschiedenis van de cliënt. Het toegenomen zelfinzicht maakt de weg vrij voor een positiever zelfbeeld en een toekomst met meer keuzevrijheid. Hier wordt ook gebruikt gemaakt van symbooldrama.

Daarnaast kan de therapie ook onderdelen van de cognitieve gedragstherapie bevatten. Hier is het uitgangspunt: “Anders denken leidt tot anders voelen en handelen”. De therapeut ontleedt samen met de cliënt hoe deze over een probleemsituatie denkt. Vervolgens gaat de therapeut op zoek naar de daarachterliggende irrationele veronderstellingen. Wanneer de denkfouten opgespoord zijn wordt de cliënt geleerd zijn denkwijze te veranderen en worden via gedragsexperimenten andere meer realistische denkwijzen bekrachtigd.

Naar de bovenkant van de paginaNaar boven


Systeemtherapie

Gezin op het strand

Relatie- of gezinstherapie zijn vormen van psychotherapie. Het kenmerk van relatie- en gezinstherapie is dat u samen met uw partner en / of kinderen in therapie gaat.
Centraal in de sessies staan de problemen van één of meer betrokkenen: uzelf, uw partner of één van de kinderen bijvoorbeeld.
Een ander woord voor relatie- of gezinstherapie is systeemtherapie.
Het wordt systeem therapie genoemd, omdat de thuissituatie gezien kan worden als een "sociaal systeem".
U maakt zelf deel uit van verschillende systemen. Voorbeelden van deze systemen zijn: het gezin, het werk, de sportclub, de kerkgemeenschap en de school.
Met de mensen uit deze systemen heeft u contact. Soms heel intensief, soms zijn het oppervlakkige relaties.
Het gezin is voor de meeste mensen het belangrijkste systeem. Dit kan het gezin zijn waar u bent opgegroeid, maar ook uw eigen gezin met uw eigen partner met of zonder eigen kinderen. Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie, maar ouderbegeleiding en individuele systeemtherapie is ook mogelijk.

Waarom relatie- of gezinstherapie?

Familie

In het systeem waarin u leeft komen spanningen en problemen voor.
Dat is natuurlijk normaal. Zolang u het samen oplost is er niets aan de hand, maar als u er samen niet meer uitkomt is het verstandig eens na te denken over relatie- of gezinstherapie. Deze therapie kan u helpen met het oplossen van het probleem.
Als gevolg van problemen binnen uw systeem kunnen partners en / of gezinsleden last krijgen van depressies, angsten of ander(zeer) problematisch gedrag. Als er een verband bestaat tussen de klachten en de partner en /of gezinsleden, kan relatie- of gezinstherapie een goed hulpmiddel zijn om deze klachten op te lossen.
De therapie is een samenwerkingsproces van therapeut en cliënten: samen onderzoeken welke problemen worden ervaren, welke veranderingen gewenst worden en wat de meest passende weg is om tot die verandering te komen. Er is natuurlijk geen eenduidig succes-model voor relaties en het opvoeden van kinderen. Elke keer moet opnieuw ontdekt worden wat werkt bij dit kind, deze mensen, deze relatie in deze cultuur. Het leren kennen van en omgaan met kwetsbaarheden en krachten van mensen is wel een belangrijk uitgangspunt.
Jaren van wetenschappelijk onderzoek bevestigen dat systeeminterventies zoals gezins- en relatietherapie effectief zijn bij vele psychische problemen van kinderen en volwassenen en bij relatieproblemen.

Naar de bovenkant van de paginaNaar boven


Speltherapie: Als praten niet helpt.

Boek speltherapie

Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor veel kinderen is het echter moeilijk om over hun gevoelens, hun angsten en zorgen te praten. Als een kind iets vervelends heeft meegemaakt, kan het dat niet zo maar vertellen. Nare gebeurtenissen zoals b.v. een ziekenhuisopname, het overlijden van een geliefd persoon, mishandeling of echtscheiding zijn dan moeilijk te verwerken. Ook een handicap kan een probleem voor een kind zijn. Hulp van buitenaf is soms nodig en speltherapie kan een goede behandelwijze zijn.
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om het kind vooruit te helpen.

Waarom spel als therapie?

Speelkasteel

Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Wat het nog niet zo goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. Speltherapie kan een uitkomst zijn voor kinderen die zijn vastgelopen. Het is een hulpmiddel om de gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
In de spelkamer kan het kind in alle vrijheid spelen. Het kan zijn opgedane ervaringen uitspelen, verwerken en in het spel met nieuw, ander gedrag experimenteren.

Er zijn grofweg drie probleemgebieden te onderscheiden:

1. Traumatische ervaringen, zoals:

 • Verlies van belangrijke personen
 • Verandering van thuissituatie of gezinssamenstelling
 • Mishandeling of daarvan getuige zijn
 • Fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing
 • Ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden
 • Nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog.

2. Emotionele problemen, zoals:

 • Problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet
 • Te weinig zelfvertrouwen
 • Een negatief zelfbeeld
 • Hechtingsproblemen

3. Sociale problemen, zoals:

 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag)
 • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren)
Vingerverf

Welke leeftijd?

Speltherapie is voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Ook kinderen / jongeren met een verstandelijke handicap kunnen baat hebben bij deze therapie.
Voor kinderen boven de twaalf jaar worden andere therapievormen gebruikt.

Hoe verloopt de speltherapie?

Eiland

De speltherapie vindt plaats in de speelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen. Op deze manier kan hij uiting geven aan zijn belevingswereld. De speltherapeute heeft alle aandacht voor het kind. Ze bouwt met hem een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms enige tijd. Door zich te verplaatsen in het kind, te observeren leert en het kind in zijn spel te volgen leert zij de speeltaal van het kind te begrijpen. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en / of speelt mee en geeft ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. Dit stimuleert zijn ontwikkeling en zal op den duur, zowel voor hem als zijn omgeving meer evenwicht kunnen brengen.

Hoe is de werkwijze?

U kunt zelf contact opnemen met de speltherapeute. Zij kan aangeven of er een verwijsbrief nodig is. Het kennismakingsgesprek is met de ouders / opvoeders en hier wordt ingegaan op de hulpvraag en wordt de verdere werkwijze besproken.
Daarna maakt de speltherapeute kennis met uw kind en stelt zij zich op de hoogte van de beschikbare informatie. In overleg met u vindt contact plaats met eventuele andere hulpverleners en / of de school van uw kind.
Vervolgens wordt bekeken aan welke doelen er gewerkt gaat worden en wordt er een behandelplan opgesteld.
Een kind is deel van het gezinssysteem en afhankelijk van zijn omgeving. Daarom is bij de hulp aan kinderen een nauwe samenwerking met de ouders / opvoeders een voorwaarde om het kind optimaal te kunnen helpen. Er zullen regelmatig oudergesprekken plaatsvinden.
De therapie wordt afgebouwd als uw kind zonder therapeutische hulp verder kan of als andere hulp nodig is.
De speltherapie kan al dan niet gecombineerd worden met symbooldrama en andere creatieve werkvormen.

Bekijk de video voor meer informatie.

Naar de bovenkant van de paginaNaar boven


Symbooldrama

Symbooldrama is een psychoanalytisch gefundeerde behandelingsmethode die gericht is op innerlijke verdieping door middel van beelden – symbolen.

Boom

Hierbij wordt gevraagd of het kind of de volwassene zich een bepaald beeld voor wil stellen en hier goed naar te kijken.
De cliënt tekent, schildert, kleit, bv. het belangrijkste uit deze dagdroom en tijdens de volgende sessie wordt dit uitgebreid nabesproken. De therapeut helpt de cliënt op deze wijze de opgeroepen symboliek in verband te brengen met zijn geschiedenis en actuele levenssituatie. Uit ervaring is gebleken dat door deze werkwijze thema’s besproken worden die tijdens gesprekken moeilijk aan bod komen, dit de therapeutische gesprekken verdiept en een positief resultaat heeft op het therapeutische proces.​

Naar de bovenkant van de paginaNaar boven


EMDR

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.                                                                                                                                                                                                                                                               Letterlijk vertaalt betekent het: door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatische genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de lichamelijke reacties hierop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties  die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoord, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen. 

EMDR kan worden toegepast om de vast-gelopen verwerking van een traumatische ervaring weer op gang te helpen. Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in ons leven. Een groot deel van deze ervaringen ‘verwerken’ we op eigen kracht. Maar soms ontwikkelen zich psychische klachten. ‘

 • Prikkelbaarheid
 • Woede uitbarstingen
 • Concentratiestoornissen.
 • Overmatige waakzaamheid
 • Buitensporige schrikreacties
 • Moeite met in- of doorslapen
 • Nachtmerries of flashbacks
 • Beperkt uiten van affect
 • Intense reacties van angst
 • Hulpeloosheid of walging
 • Instabiliteit in de emotionele beleving

Kinderen kunnen ook extra aanhankelijk zijn of lichamelijke klachten hebben zoals hoofd- of buikpijn.

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van één of meer schokkende ervaringen. De belangrijkste insteek van de therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken., me de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Meer informatie kunt u vinden via de volgende links

http://www.emdr-therapeuten.nl/noord-holland/

http://www.emdr-therapeuten.nl/vind-therapeut/

Naar de bovenkant van de paginaNaar boven


© 2008 - 2018 - Pvpph | Website: voorloper.com

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord