Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening
 
Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening

Over mijn praktijk

Twee kinderen met een bloemetje

In de Praktijk voor Psychologische en Pastorale Hulpverlening te Haarlem wordt vanuit een christelijke levensvisie en op wetenschappelijk verantwoorde wijze, professionele ambulante psychologische en pastorale hulp gegeven aan volwassenen en kinderen en/of hun ouders.

Ook worden er cursussen, trainingen of thema avonden voor o.a. kerken, scholen, verenigingen verzorgd, over onderwerpen die te maken hebben met opvoeding, gezin, gedragsproblemen, hulpverlening, pastoraat, en dergelijke.

Christelijke hulpverlening

Veel christenen vinden het fijn om met een hulpverlener te spreken die hun ‘taal’ spreekt en die eventueel kan samenwerken met hun eigen voorganger of pastoraal werker. Daarnaast vinden velen het belangrijk om met een hulpverlener te spreken die leeft en werkt vanuit de Bijbel. Dat is begrijpelijk want hulpverlening heeft te maken met uw visie op het leven. Als er gewerkt wordt aan verandering van gedrag of gedachtepatronen is het van belang met wie u dat doet.

Naar de bovenkant van de paginaNaar boven


Waarin zit het verschil?

Duif

​Christelijke hulpverlening lijkt aan de buitenkant hetzelfde als seculiere hulpverlening. U mag van beide professionaliteit en zorgvuldigheid verwachten. Het verschil zit in de uitgangspunten. In de seculiere hulpverlening wordt er van uitgegaan dat iedereen zijn eigen waarheid en normen kiest. U merkt dit bijvoorbeeld in de benadering van het leven, huwelijk, seksualiteit en schuldgevoelens. Christelijke hulpverlening erkent de Bijbel als Gods Woord, dat richtinggevend is voor uw keuzes en uw behandeling. Dat is een gemeenschappelijke basis. Vanuit die basis wordt er gewerkt aan wezenlijke verandering. Een verandering waar u achter kunt staan vanuit uw visie op het leven.

Naar de bovenkant van de paginaNaar boven


Voor wie?

​Mijn praktijk staat open voor iedereen die om welke reden dan ook christelijke professionele hulp zoekt. Ook als u niet gelovig bent, en toch vanuit christelijke waarden geholpen wilt worden, bent u welkom.

Naar de bovenkant van de paginaNaar boven


© 2008 - 2018 - Pvpph | Website: voorloper.com

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord